Nilorn Delårsrapport Q3, 2021

Perioden juli – september

 • Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEK
 • Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (20,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 20,8 (14,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (1,26) SEK

Perioden januari – september

 • Orderingången ökade med 27 procent till 587 (464) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 24 procent till 554 (445) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 591 (445) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 79,4 (29,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 57,1 (19,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,0 (1,66) SEK
 • Nettokassan (skuld) exklusive IFRS 16 uppgick till 59 (4) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
  

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 08,00.

Bilaga

close

Sign up for the New Frontier Report

Get regularly updated reports detailing stocks recommendations and new economic shifting industries and technologies.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.